Google+ Followers

Tuesday, June 1, 2010

най-после втората част



От няколко дни по книжарниците се появи втората част на първия том на избрани съчинения на Аристотел.

Това амбициозно издание започна преди няколко години и негов двигател е, разбира се,
доц. д-р Иван Христов.

В първата част на първия том са включени двуезично "Категории", "За тълкуването" и "Първа аналитика", а във втората част на първия том са
"Втора аналитика", "Топика" и "За софистическите опровержения".
И така. Най-после и шестте трактата на "Органона" са преведени и издадени на български при това в едно академично издание, което няма равно на себе си до този момент, защото дава:
а) паралелно представяне на оригиналния гръцки текст отляво и на българския превод отдясно;
б) изключително подробни коментари, именни показалци, индекси и библиография в края на втората част;

Най-после имаме превод на "За софистическите опровержения", а както е посочил доц. д-р Иван Христов в предговора си към първата част (през октомври 2007 г.), останалите трактати се предлагат на читателя в "подобрена версия на вече издавани преводи". Става дума за негова собствена редакция на вече публикуваните негови преводи.

Издателството, което (ще) издава всичко това е "Захарий Стоянов" - този и следващите томове в бъдеще ще се правят там.
Като редактор и на първата, и на втората част на първия том е посочен Иван Гранитски, което разбира се, означава, че той е бил езиков редактор-коректор.

Това е обяснимо,

защото преводът на всеки един от големите философи на европейската традиция е въпрос на лично философстване и индивидуално мислене, поемане на лична отговорност и личен избор за предпочетената терминология и за нейното вписване в една от няколкото хилядолетни европейски традиции на превод от старогръцки.

От миналата учебна година доц.д-р Иван Христов е преподавател в Богословския факултет на СУ,
а преди това беше преподавател във Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий”, като тогава беше и един от малцината критици на управлението на предишния му ректор проф. Иван Харалампиев;
преподавал е и в Югозападния университет “Неофит Рилски” в Благоевград.

Доц. д-р Иван Христов е наш утвърден преводач и интерпретатор на античната и средновековна философия. Благодарение на неговия прецизен и вдъхновен труд на български могат да бъдат прочетени първите български преводи на “Метафизика” от ІV до ІХ книга, “Топика”, “Категории”, “За тълкуването” и “Първа аналитика” на Аристотел; “Пет богословски слова” на св. Григорий Назиански; “За небесната йерархия” и “За църковната йерархия” на св. Дионисий Ареопагит.

Освен тези впечатляващи академични издания на трактатите на "Органона" в две части, той е автор и на още едно подобно двуезично издание -
текстът на гръцки отляво и преводът на български отдясно на
"За душата и възкресението" на Григорий Нисийски, ЛИК, С., 2001.

Той е възпитаник на Санкт-Петербургската школа по класически изследвания, специализирал е във Ватикана и Оксфорд.

Да му пожелаем успех в работата по следващите томове на поредицата от шест тома на Аристотел - в превод на български и паралелен гръцки текст!

1 comment:

于呈均名 said...
This comment has been removed by a blog administrator.