Google+ Followers

Wednesday, May 20, 2009

phrontisterium classicum

Покана от проф. дфн Мирена Славова - ръководител на Катедрата по Класическа филология

Лекционна поредица “Историографията в Стария свят” в рамките на семинара Phrontisterium Classicum на Катедрата по Класическа филология, СУ

Поредицата предвижда лекции и дискусии по въпроси, засягащи историографски текстове от гръко-римската античност и съвременния й Близък Изток ("the Middle East"). Целта е да се създаде място за контакти между преводачи, коментатори и тълкуватели на историческите текстове от епохата. От лекторите се очаква да представят свои възгледи относно идеите за история в Стария свят, особеностите на историографския жанр, тълкуването на историографски текстове; както и конкретни проблеми, които се срещат при работата с тях. Ще бъдат обсъждани и историографски текстове от по-късно време, чието разбиране предполага съотнасяне с историографията на Стария свят.
Като лектори ще бъдат канени университетски преподаватели, изследователи и преводачи на исторически съчинения. Входът е свободен. Аудиторията се състои преди всичко от преподаватели, докторанти и студенти.

Лекциите ще бъдат следвани от дискусия. Срещите от поредицата ще се провеждат веднъж месечно в Ректората на СУ (ауд. 176), в четвъртък от 18 ч.

Продължителност – 2 семестъра. Организаторите предвиждат издаване на лекциите в сборник.


Водещи поредицата:
доц. Николай Гочев (СУ)
д-р Чавдар Хаджиев (ВЕБИ)

Водещ сбирките на Phrontisterium Classicum:
проф. Мирена Славова (СУ)

Първа сбирка утре, 21 май:

Доц. д-р Николай Гочев от Катедрата по класическа филология ще говори на тема "Описанията на Египет в античната гръкоезична историография" на 21.05.2009 г., четвъртък, от 18 ч. в 176 ауд.

С поздрав,
М. Славова

No comments: