Google+ Followers

Tuesday, May 26, 2009

концертът на Нева Кръстева на 24 май

Празниците отминаха - и 11 май, и 24 май, но когато след празниците пишем за тях, с това малко ги продължаваме.
***
На 24 май ми се искаше да отида на концерт и видях, че в Зала "България" има матине.

Проф. Нева Кръстева изнесе концерт от цикъла "Музика за душата".

Това всъщност беше не просто празничен концерт, но и заключителен, седми концерт от една поредица от седем такива матинета, които са започнали още през октомври, в началото на сезона.

В програмата тя бе включила:

Джироламо Фрескобалди - из "Fiori musicali"
Йохан С. Бах - Три хорала: Kyrie, Christe, Kyrie
Цезар Франк - Хорал в ла минор;
Антон Брукнер -
Прелюдия и фуга в до минор;
Прелюдия в до мажор;

и накрая - отново Бах - Прелюдия и фуга в Ми бемол мажор;

На бис изпълни нещо от Брукнер, но не разбрах какво.

Нейните концерти-лектории са ми едни от най-милите студентски спомени.

В Зала "България" през 80-те години тя изнасяше такива цикли от концерти, с репертоар от различни произведения за орган от различни епохи, в които имаше и лекционен елемент с кратка, но необходима разяснителна част.

За, около и след 24 май, реших, че е хубаво и важно да напиша за нея.

Тя е не само концертиращ музикант и музикален педагог, професор по полифония в Музикалната академия "Панчо Владигеров" и по органова музика в НБУ.

Преди време тя преподаваше орган и в НМА, но най-дълговечният академичен мандарин у нас - ректорът за четири-пет мандата Георги Костов (да, същият онзи, който е написал музиката за "Комунисти, комсомолци, пионери,...") съсипа изучаването на този инструмент в музикалната академия "Панчо Владигеров".

Нева Кръстева, обаче, е не само музикант и точно затова реших да напиша за нея по повод на 24 май, като празник на културата и просветата.

Тя е един от най-интересните наши философи и богослови, отлични познавачи на протестантската култура, естетика и музика. И на цялата световна философия.

За разлика от други, тя чете и мисли много повече, отколкото пише и публикува.
От беглото ми познанство с нея и от участието й с доклади в различни академични семинари и конференции (като например миналогодишната "Вяра и разум за гражданско общество у нас", проведена на 10 и 11 април 2008 в СУ) съм се убедила, че освен по теория и история на музиката и музикална естетика, тя съвсем спокойно би могла да бъде и професор по философия и/или богословие.

И още нещо. Концертът на 24 май, както и всички останали от този органов цикъл, бяха част от специална социална програма на Столична община и Софийска филхармония.

Концертната зала бе пълна.

Малцина са големите музиканти като нея, които подаряват толкова много концерти само за един сезон на меломаните от всички възрасти - от сърце и за сърцата им.

Пак се опитах да направя снимки с телефона ми, но не станаха успешни; все пак ако искате да видите блог с нейни хубави снимки, погледнете тук:

http://organistbg.blogspot.com/2008/02/blog-post_4716.html

No comments: