Google+ Followers

Tuesday, May 19, 2009

празникът на Философския факултет е...

... в четвъртък, 21 май.
Както винаги през последните десет години, третият четвъртък на месец май.

Всяка година една от специалностите във факултета е домакин.
Тази година това е Публична администрация.

Програмата е:

10,00часа, Аула – Тържествено откриване на Празника от доц. д-р Александър Димчев, Декан на Философски факултет
Приветствие от проф. д.и.н. Иван Илчев, Ректор на СУ
Приветствие от проф.д.ф.н. Тодор Танев, ръководител на катедра Публична администрация
Тържествено връчване на дипломи

17,00 часа, Зала 1 – Научен форум-дискусия на катедра Публична администрация на тема: „Предизвикателства пред държавното управление в условията на криза”

18,45 часа – Награждаване на победителите от конкурса на името на Лиляна Данева-Бризби

19.30 - купон

No comments: