Google+ Followers

Friday, January 23, 2009

избрана библиография по средновековна и ренесансова философия

АНТОЛОГИИ:

СРЕДНОВЕКОВНА ФИЛОСОФИЯ

Откъси от произведения на Аврелий Августин Блажени, Йоан Скот Ериугена, св. Анселм Кентърбърийски, Пиер Абелар, св. Йоан Фиданца Бонавентура, св. Тома Аквински, Сигер Брабантски, Боеций Дакийски, Роджър Бейкън, Йоан Дънс Скот, Уилям Окам, Майстер Екхарт;
съставител и встъпителна студия Ради Радев, С., 1987, “Наука и изкуство”;
второ издание Стара Загора, “Идея”, 1994,
превод Христо Данов и Теменуга Михайлова.


СРЕДНОВЕКОВНИ ФИЛОСОФИ. ЧАСТ І

Съставители Цочо Бояджиев и Георги Каприев.
Превод Ц. Бояджиев, Г. Каприев, Стела Панайотова,
С., УИ “Св. Климент Охридски”, 1994.
Текстове от: Тертулиан, Дионисий псевдо-Ареопагит, Боеций, Фредегизий от Тур, Анселм от Кентърбъри, Гийом от Конш, Бонавентура, Тома от Аквино, Роберт Гросетест, Сигер от Брабант, Майстер Екхарт.


СВЕТООТЕЧЕСКО НАСЛЕДСТВО

Текстове от: Св. Игнатий Богоносец, св. Поликарп Смирненски, св. Папий Йераполски, св. Григорий Нисийски, преп. Максим Изповедник, св. Йоан Дамаскин, св. Григорий Палама. С., 2001, ИК “Омофор”, Фондация “Покров Богородичен”, превод Светослав Риболов, Стоян Терзийски и Александър Кашъмов.


ПЕТ СРЕДНОВЕКОВНИ ФИЛОСОФСКИ ТРАКТАТА

Произведения на Аделард от Бат, Гийом от Конш, Тиери от Шартър, Кларенбалд от Арас, Джон от Солсбъри.
Съст. и встъп. студия Цочо Бояджиев. С., “Наука и изкуство”, 1989.
Превод: Силвия Минева, Милена Минкова, Ц. Бояджиев, Петя Стоянова, Милко Цветанов.


НЕОПЛАТОНИЗЪМ И ХРИСТИЯНСТВО. Част І: Гръцката традиция ІІІ – ІV век

С., 2002, "ЛИК"
Ред. Иван Христов и Димитър Димитров.
Съдържа статии на съвременни интерпретатори и текстове от Ориген, Порфирий, Ямблих, Синезий от Кирена и св. Василий Велики, св. Григорий Богослов, св. Григорий Нисийски, псевдо-Дионисий Ареопагит, Захария от Газа, Йоан Филопон.
Превод: Владимир Маринов, Димитър Димитров и Иван Христов.


НЕОПЛАТОНИЗЪМ И ХРИСТИЯНСТВО. Част ІІ: Византийската традиция

С., 2004, ред. Иван Христов, “ЛИК”.
Съдържа статии на съвременни интерпретатори и текстове от Псевдо-Дионисий Ареопагит, Патриарх Фотий и Михаил Псел.
Превод: Владимир Маринов и Иван Христов.САМОСТОЯТЕЛНО ИЗДАДЕНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ (или откъси от тях):


Св. Августин, или Августин Блажени

*“Изповеди”, С., 1993, “Народна култура”,
превод Анна Николова;

*“За природата на доброто”, “За благодатта и свободата на волята”, С., 1992, “София Ангелова”,
превод Цочо Бояджиев.

*“За учителя”. С., СОФИ-Р, 2001. Изданието е двуезично и включва и латинския текст.
превод и изследване Петър Рогалски.

*"За обучението на оглашаваните”. Издателство Монархическо-Консервативен Съюз, 1998. Превод А. Ангелов.

*"Основи на диалектиката",
превод Любомира Радоилска, В: “Архив за средновековна философия и култура”, С., 1998, София, ЛИК.

*За безсмъртието на душата. Превод Евелина Митева. В: “Архив…”, С., 1995, св. ІІ. УИ “Св. Климент Охридски”.


Алберт Велики

“Три трактата”. Превод Евелина Митева и Мария Ванева. С., 2003, ИК “ЛИК”.


Св. Анселм Кентърбърийски

*“Четири диалога”. Превод Георги Каприев и Росен Стоянов. “ЛИК”, 2002.
* “Защо Бог стана човек”. Превод Георги Каприев. С., “ЛИК”, 2001.
* “Монолог”. С., 1992, ИК “Критика и хуманизъм”, превод Георги Каприев.


Бернар от Шартр

Трактат за световната душа.
Превод Мария Ванева. В: “Архив...”, св. ІХ, С., 2003, “ЛИК”.


Бонавентура

“Пътеводител на ума към Бога. За възвеждането на изкуствата към теологията”. С., 1991, ИК “Критика и хуманизъм”.
Превод Цочо Бояджиев.


Боеций

“Утешението на философията”. С., “Любомъдрие”, 1993,
Превод Боряна Кацарска. Второ издание 2005.Св. Василий Велики

*“ШЕСТОДНЕВ и други беседи”.С., НК, 1999,
Превод Росен Тенев, редактор Иван Ж. Димитров.

*Писмо до своя брат Григорий за разликата между същност и ипостас.
Превод Иван Христов. В: “Архив за средновековна философия и култура”, св. ІV, С., 1997, изд. “ЛИК”.

*“За Светия дух”, С., 2002, “ЛИК”,
Превод Владимир Атанасов. редактор Яна Букова.Св. Григорий Назиански

*“Пет богословски слова”. С., 1994, изд. ГАЛ-ИКО,
Превод и студия Иван Христов.


Св. Григорий Нисийски

* Коментар към Песен на песните. Във: “Философският ерос”,
съст. Лидия Денкова, С., “Просвета”, 1995.
Превод Петя Янева.

*“За душата и възкресението”. С., 2001, “ЛИК”,
превод Иван Христов.
Изданието е двуезично и съдържа и гръцкия текст.


Св. Григорий Палама

* Разговор между православния Теофан и отвърналия се от варлаамитите Теотим. В: “Архив за средновековна философия и култура”, св. ІV, С., 1997, “ЛИК”,
превод Стоян Терзийски и Александър Кашъмов.

*Слова. С., НИ, 1987,
превод Николай Цв. Кочев.


Джовани Пико делла Мирандола

* “За съществуващото и единното”. С., 1994, Семинар 333, превод и бележки Цочо Бояджиев.

*Реч за достойнството на човека. В: сборник “Философски текстове (за кандидатстудентски изпит”). С., 1996, Философска фондация “Минерва”,
превод Теодор Хрисчев.


Джон Дънс Скот

*"За първия принцип”. С., 1998, изд. “ЛИК”,
превод Георги Каприев.


Джон Скот Ериугена

* “За разделението на природата”. С., “ЛИК”, 1994,
превод Милена Минкова.


Дионисий псевдо-Ареопагит

* “За божествените имена”. С., 1996, второ издание 1999, изд. ГАЛ-ИКО.
Превод Лидия Денкова и Иван Христов (превод на писмата има във второто издание).

*“Мистическото богословие”. В: антологията “Средновековни философи. Част 1”, цит.съч.
Превод Цочо Бояджиев.

*“За небесната йерархия. За църковната йерархия”. С., 2001, “ЛИК”,
превод Иван Христов.


Евагрий Понтийски

* За различните зли помисли.
Превод Калин Янакиев. В: “Архив…”, С., 2001, св. VІІ, “ЛИК”.


Еразъм Ротердамски

* “Възхвала на глупостта”. С., 1984, НК,
превод Александър Милев.


Св. Йоан Дамаскин

* “Точно изложение на православната вяра”. С., 1996, “Тилиа”, превод от руски.

* Елементарно въведение към догмите. В: “Архив…”, С., 1995, св. ІІ. УИ “Св. Климент Охридски”.


Св. Йоан Златоуст

* “Девет слова за покаянието”. С., 1993, “София – С.А.”,
превод Евелина Минева. Встъп. студия Калин Янакиев.

*“Избрани беседи върху Евангелието според Йоан”. Превод Стоян Терзийски. ИК “Омофор”, С., 2003.


Лоренцо Вала

*“За свободното произволение”. С., Семинар 333, 1995. Превод и бележки Цочо Бояджиев.


Преп. Максим Изповедник

*За душата. В: “Архив…”, св. І, С., 1994, УИ “Св. Климент Охридски”,
превод Яна Букова.

* "Диспут с Пир".
Превод Яна Букова, С., 2002, “ЛИК”.

*Различни дефиниции. В: “Архив…”, С., 2001, св. VІІ, “ЛИК”.


Марсилио Фичино

* “Коментар върху Платоновия “Пир, за любовта”. С., изд. ГАЛ-ИКО. 1993,
превод Цочо Бояджиев.


Михаил Псел

*За разбирането на субстанцията като самосъщна вещ.
Превод Иван Христов. В: “Архив за средновековна философия и култура”, св. ІV, С., 1997, изд. “ЛИК”.

*Трактати за философията и нейните определения.
Превод Владимир Маринов. В: “Архив...”,.св. ІХ, С., 2003, “ЛИК”.


Немезий, епископ на Емеса

* “За природата на човека”. ИК “ЛИК”, С., 2003,
превод Димитър Ганов.


Николай Кузански

* “За ученото незнание”.С., 1993, НИ,
превод Лидия Денкова, встъп. студия Ради Радев.

*“За не-другото”. С., 1998, “ЛИК”,
превод Цочо Бояджиев.

*За скрития Бог, превод Цочо Бояджиев, В: “Архив…”, св. І, С., 1994, УИ “Св. Климент Охридски”.


Пиер Абелар

* “Избрани съчинения”. С., НИ, 1986.
Превод Цочо Бояджиев, Петя Стоянова, Милко Цветанов, Зорка Попова. Встъп. студия Цочо Бояджиев.


Тертулиан

*“Апология на християнството”.С., 1991, “Критика и хуманизъм”,
превод Стела Панайотова.


Св. Тома от Аквино

* “За човека”. С., 1995, “ЛИК”,
Превод, бележки и студия Цочо Бояджиев.

*“За съществуването и същността. За вечността на света”. С., 1992, ИК “Критика и хуманизъм”,
Превод Цочо Бояджиев.

*“Сума на теологията”. Част І, , С., 2003. Издателство “Изток-Запад”. Част ІІ, 2005.
Превод Цочо Бояджиев


Тома Кемпийски

* “Подражание на Христа”. С., 1997, “Хемус”,
Превод Методий Устичков.


Уилям Окам

* “Избрано”. С, 2002, “ЛИК”.
Превод Георги Каприев.


Хонорий Августодунски

*“Светилник, или свод на цялото християнско богословие”. С., 1992, “Критика и хуманизъм”.
Превод Цочо Бояджиев.


Хуго от Сен Виктор. Папа Инокентий ІІІ

*“За суетата на света. За презрението към света”. С., 1992, ИК “Критика и хуманизъм”,
превод Теодор Хрисчев.


Цезарий от Хайстербах

*“Диалог за чудесата”. С., 1999, “ЛИК”,
превод Цочо Бояджиев.


допълнителна бележка:

Много други издания на произведения на средновековни и ренесансови мислители от предишни десетилетия на най-различни европейски езици могат да бъдат намерени в библиотеката на Богословски факултет.

Повечето от стотиците томове от Patrologia graeca и Patrologia latina могат да бъдат намерени в преподавателската читалня на централната Университетска библиотека и в библиотеката на Богословски факултет.

No comments: