Google+ Followers

Wednesday, April 26, 2017

за докторантския курсДокторантският курс Наследството на Аристотел започна на 6 април и продължи на 20 април.
Първите два пъти говорихме за Атинската държавна уредба на Аристотел, за политическото мислене в античността, за двата български превода на малкия, но важен текст, разискващ проблеми на философията, историята на най-важния елински град-държава и на зараждането на конституционализма.

Лекциите и дискусиите се провеждат в аудитория 187 в Гълъбарника, където е новата красива библиотека на специалност Класическа филология с малка семинарна заличка.

Всеки четвъртък от 17 до 20.30 часа - четири академични часа с една малка почивка между третия и четвъртия.

В курса тази година се включиха докторанти-класици, две колеги с теми на дисертациите в областта на реториката и един бъдещ доктор по политология.

Както и миналата година, предложих голям набор от възможни теми на колегите- участници в курса и те избраха от всички възможни онези, които ще са им най-необходими и полезни за специфичната работа по дисертациите им.

Утре, 27 април, ще продължим с лекция и дискусия върху За душата.

На 4 май ще обсъдим За поетическото изкуство и гост-лектор тогава ще бъде д-р Богдана Паскалева.

На 18 май ще говорим за логиката: Категории, За тълкуването и Относно софистическите опровержения.

На 25 май темата ще е Политика.

На 1 юни: Никомахова етика.

На 8 юни: Реторика.

Всички, които имат интерес към тези произведения, са добре дошли.


No comments: