Saturday, August 6, 2016

наследство за всички


Вчера, 5 август 2016 г., в Господа се е представил проф. Богдан Богданов.

Последното сбогуване с тленните останки на проф. Богданов според сайта на Софийския Университет ще е следващата седмица: опелото ще бъде в църквата "Света София" на 9 август, вторник, от 16 часа.
Книгите и преводите му остават като придобивка за вечността, както сам и без излишна скромност самоопределя единствената си творба един от неговите най-любими елински историографи и философи на историята. Книгите и преводите на професора са неговото огромно наследство, обогатило българската култура и литература, университетския живот и познанието за античността. Те са безценно достояние за всички, четящи на български.
Създаденият от него нов университет ще продължи да бъде съперник-и-сътрудник на стария, в който професорът преподаваше в продължение на десетилетия.

Бог да го прости и да изпрати душата му в сенчестите места на упокоението! Амин.


No comments: