Google+ Followers

Wednesday, December 2, 2015

три забележителни книгиГодината вече навлезе в последния си месец и започнахме с осмислянето ѝ. През тази година попаднах на много хубави новоиздадени книги, но за мен най-най-най сред тях в професионален и академичен аспект са "Диатриби"-те на Епиктет, новият превод на "Държавата" на Платон и "Второ слово против арианите" на свети Атанасий Александрийски.

"Диатриби"-те на Епиктет излизат за първи път на български. Чудесен превод на най-важния текст на гръкоезичната философия, създадена в римския и късноантичния контекст. Според мен, но само според мен, Епиктет е много по-възвишен като човек и много по-важен като философ от Сенека и Марк Аврелий и поотделно, и взети заедно. Беседите, или словата му, или проповедите му, както още биват наричани тези негови напътствия, са неоценими не само за разбирането на стоическата и античната философия, но и за осмислянето на мястото и предназначението на човека в този свят тук-и-сега. Съвсем малки откъси от тях има в Антологията Антична философия, но най-после българският читател може да прочете целия корпус на "Диатриби" в превод на Богдан Богданов. "Наръчниче"-то или "Наръчник за живота" на Епиктет в превод на Калина Гарелова беше публикуван през 2000 г. от "Кибеа", а с публикуването на  "Диатриби"-те можем да кажем, че на български вече имаме всички най-важни произведения на стоиците от римската епоха. Съчинението е не само в превод на Богдан Богданов и с обичайния контекстуализиращ предговор от него, но е снабдено и с три ценни справочни допълнения: речник на имената, речник на античните реалии, речник на понятията и термините на стоическата, но и на епикурейската философия.

В същата поредица на издателството на НБУ, която преди пет години стартира с ново издание на превода на Петър Димитров, редактиран от самия него, на "История" на Херодот, освен "Диатриби"-те на Епиктет наскоро се появи и новият превод на "Държавата" на Платон.
Д-р Георги Гочев е не само alumnus на специалност Класическа филология и Магистърската програма по Антична култура и литература във ФКНФ на СУ, но от няколко години е преподавател в департамента по Средиземноморски и източни изследвания на НБУ, а вече е и утвърден преводач на най-значими автори от античната философия: "Реторика към Александър" на псевдо-Аристотел, "Икономика. Антични автори за стопанството", 2006 г., и "Закони" на Платон, 2006 г., осъществен в съвместна работа с Невена Панова, се появиха като част от поредица "Делос" на издателство "СОНМ".
Д-р Георги Гочев преведе също така отново "Пир", този път с това заглавие, което през 2011 г. стана третото попълнение от поредицата на НБУ за издаване на най-важните диалози поотделно, в авторедакция на същия преводач или в нов превод на друг. И ето сега: нов превод на "Държавата", вторият цялостен на български след превода на проф. Александър Милев на най-четения, най-коментирания, най-превеждания и най-издавания Платонов диалог в целия свят от средата на ХIХ век насам. С много интересен предговор от преводача и богат съпътстващ справочен апарат: коментари, бележки, астрономическа схема, онтологическа графика и подпомагащи разбирането илюстрации, както и много старателно направен индекс на основните понятия.

Третата книга излезе най-рано през тази година и тя смайва не само с големия си обем и внушителния формат на книжното си тяло, но и с хоризонта във времето, който очертава. Наистина, имаме вече една 1150-годишна традиция на превеждане от гръцки на български, чието начало, разбира се, е поставено с превода на Свещеното Писание и най-необходимата богослужебна литература още след приемането на християнството в Първата българска държава. Вече 1150 години превод на богословските и философските термини от гръцки на български! Издания като "Второ слово против арианите" на свети Атанасий Александрийски в старобългарския му превод, направен от Константин Преславски през златния десети век на старобългарската книжнина, осветяват важни отсечки от пътя на гръцките понятия през старобългарския до съвременния език. Изданието на текста на старобългарски е дело на Пиринка Пенкова и е с паралелен гръцки текст, както и с няколко стотици страници в допълнение: много голямо изследване-въведение към критичното издание на славянския текст, направено пак от Пиринка Пенкова и индекс на словоформите, изготвен от доц. д-р Иван Христов.

Това внушително академично дело е на издателство "Изток-Запад" в поредицата Fontes Theologiae et Philosophiae Christianae, водена от доц. д-р Иван Христов и доц. д-р Светослав Риболов.  

No comments: