Google+ Followers

Monday, December 15, 2014

за Осевото време


             В предишния пост на блога се вижда и чува докладът за Сътворението на Гор Видал, което според мен е сякаш художествена, романова версия на една от основополагащите концепции за времето, историята и човека в необикновено важната книга на Ясперс За произхода и целта на историята, Vom Ursprung und Ziel der Geschichte. Гор Видал може и да е чел нещо от книгата, може само да е чувал за нея, а може и да не е повлиян от Ясперсовата теория изобщо, а от някаква своя творческа интуиция. Но сходството по отношение на тази идея е видимо.
             Разбира се, в книгата на Ясперс не става дума само за Осевото време, а изобщо за човешката история, за нейния произход, смисъл и цел, и за целокупното човечество. За Бъденето-себе-си и Бъденето-човек, както ги е превел Димитър Зашев.
             Струва ми се, че книгата на Ясперс все още не е много дискутирана у нас. Един голям откъс от нейното начало преди време се появи в Литературен вестник, но не си спомням кой беше преводач.
             Цялата книга в превод на Димитър Зашев беше публикувана през 2012 г. от ИК Анубис.  

1 comment:

Svetoslav Spasov said...

Прочетох, интересно! Машинално погледът ми се движеше отстрани на съдържанията. Попаднах на "Херодот за справедливостта",очарован съм! Браво Димке, то тук мога да си изкарам първи курс. Жива и здрава бъди!