Google+ Followers

Wednesday, December 10, 2014

за отвъдокеанските културни метафори, литературни влияния и идеи

ИНСТИТУТ ЗА ЛИТЕРАТУРА – БАН

със съдействието на
Столична библиотека и НБКМ „Св. св. Кирил и Методий” 


ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ


САЩ КАТО КУЛТУРНА МЕТАФОРА НА МОДЕРНОСТТА.  ФЕНОМЕНЪТ САЩ И БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА
И ЛИТЕРАТУРА;
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКИ ЛИТЕРАТУРНИ ОТРАЖЕНИЯ
(ХХ – ХХІ век)

10 – 11 декември 2014 

10 декември 2014
(Американски център към Столична библиотека – пл. „Славейков” № 4 А)

  

09.45 – откриване на конференцията:
Елка Трайкова – директор на Института за литература – БАН


1. АМЕРИКА – ИДЕИ И МЕТАФОРИ
10.00 – 11.30

 Светлозар Игов. Алековото прозрение във/за Америка.
 Албена Бакрачева. Модерност/Духовност: идеята за Америка в американски превъплъщения и български културни отзвуци.
 Андрей Ташев. Прагматизмът в България.
 Валери Личев. От американската пустиня като метафора на заличаването на знаците (Ж. Бодрияр) до асемиотията като психоаналитичен проблем (Ю. Кръстева).
 Пламен Антов. Островът Америка.
 Димка Гичева-Гочева. „Сътворението” на Гор Видал: преобръщането на представите на европейците.


2. ИНТЕЛЕКТУАЛЕЦЪТ ЗАМИНА ЗА АМЕРИКА
11.45 – 13.00

 Димитър Камбуров. Щатите ми. (От Хемингуей до Пинчън, от Ървайн до Статън Айлънд).
 Михаил Неделчев. „Литературната нормализация” чрез поезията.
 Елка Димитрова. Интелектуалецът замина за Америка.
 Александра Главанакова. Интелектуалецът като терорист – един български прочит.
 Людмила Костова. Miroslaw Penkow and the Bulgarian Migrant Experience in the US: Towards a Definition of a Postnational Middle-Class Identity.


13.00 – 13.30 : дискусия


13.30 – 14.30 : обедна почивка
3. ОТРАЖЕНИЯ (1)
14.30 – 15.45

 Йордан Костурков. България и български герои в американската литература (XIXXXI век): четири казуса.
 Клео Протохристова. Холдън Колфийлд по български – преводи, прочити и употреби.
 Милена Кацарска. Парапозиции: рефлексия върху библиографията на предговори/послеслови към американска литература в превод на български език.
 Иван Христов. „Форд, По и Джаз-банда” – българо-американски литературни и културни отражения между двете световни войни.
 Стилиян Стоянов. Сюжетите „Томас Едисон” и „Никола Тесла” в българските социокултурни контексти.


4. ОТРАЖЕНИЯ (2)
16.00 – 17.30

 Николай Чернокожев. Америка – разказана и показана от Алеко.
 Калин Николов. Български художници в Съединените щати.
 Петер Цанев. За влиянието на американския неоавангард  върху някои абстрактни тенденции в българското изобразително изкуство през 1960-те и 70-те години.
 Наталия Няголова. Образът на американеца в българското кино от 70-те години – семиотика и идеология.
 Корнелия Славова. Дългият път на Юджин О’Нийл към българската публика: американската модерност и нейните отражения на българска сцена през ХХ век.
 Венцислав Димов. Медийна музика – образи и символи на модерното и екзотичното (България, първата половина на ХХ век).


17.30 – 18.00 : дискусия

 11 декември 2014
(НБКМ „Св. св. Кирил и Методий” – заседателна зала)
ЛИТЕРАТУРНИ ДИАЛОЗИ (1)
10.00 – 11.30

 Катя Кузмова-Зографова. USA – от „обетованата земя” до „машината за живеене”.
 Инна Пелева. Богомил Райнов, Емил Боев и Сеймур – за Студената война с топлота.
 Емил Димитров. Светослав Минков – от Радомир до Америка.
 Людмила Малинова. Една малко позната книга за Съединените щати (Златка Чолакова).
 Пламен Антов. Приключения в Дивия Запад – българският случай.
 Миглена Николчина. За „българската поетеса” на Ъпдайк.


11.30 – 12.00 : почивка


ЛИТЕРАТУРНИ ДИАЛОЗИ (2)
12.00 – 13.15


Соня Николова. Утопичната Америка в текстовете на български писатели от последното десетилетие на ХХ век.
 Надежда Цочева. Колекции от меланхолии и места на паметта. Образите на Америка и Европа във „Физика на тъгата” от Г. Господинов.
 Рени Манова. Америка като тема в българската литература и приносът на един съвременен автор.
 Емилия Занкина. Изследователски импресии от България
 Едвин Сугарев. Бог в Ню Йорк, или за дилемите на модерния интелект. 

13.15 – 14.00 : дискусия
No comments: