Google+ Followers

Sunday, August 25, 2013

семинар за християнството и философията
Колкото и да не ни се иска, летните дни си отиват и наскоро ще настъпи есенното академично оживление.
В първата половина на септември Университетът отново ще стане място за интересни семинари, дискусии и лекции.
Може би първи сред тях ще е този, който организира д-р Цветина Рачева от катедра Философия във ФФ с участие и на колеги от чужбина, и неговата програма е следната:


ХРИСТИЯНСТВО И ФИЛОСОФИЯ В ЕПОХАТА НА ПОСТМОДЕРНА
ДИСКУСИОНЕН СЕМИНАР
семинарът се провежда с финансовото съдействие на Философски факултет
на СУ „Свети Климент Охридски”

3-5 СЕПТЕМВРИ 2013
СОФИЯ

ПРОГРАМА

3 СЕПТЕМВРИ
ОТКРИВАНЕ
17.00 часа, зала 1, Ректорат
КОКТЕЙЛ
18.30 часа, ресторант Алма Матер

4 СЕПТЕМВРИ
Зала 1, Ректорат
9.30 – 11.00, Водещ Цветина Рачева
Александър Омарчевски, СУ, БогФ, „Предизвикателствата на постмодернизма към Православието”
Александър Исаков, СПбГУ, " Философия и теология: возможности диалога"
Герги Каприев, СУ, ФФ, „Съвременният православен дебат”

11.00 – 11.30 Кафе-пауза


11.30 – 13.00, Водещ Александър Омарчевски
Андрей Горин, СПбГУ, "Кризис метафизики и феномен онтологического аргумента"
Леонид Лукомский, "Дали е възможна философската религия в епохата на постмодерн"
Сергей Методиев, БАН, ИИОЗ,Философски основания за възраждането на религията в постмодерния свят”

14.30 – 16.00, Водещ Красимир Делчев
Оксана Штайн, РХГА, Медийный образ события: оптика видения или грамматика нарратива?
Иван Колев, СУ, ФФ, „ Touch Screen”

Борис Братина и Светлана Лазович, Университет Прищина (Косовска Митровица) ''Один день'' теория

Николай Велев, СУ, ФФ, „Към една съвременна форма за снемане отчуждеността на битието”

16.00 – 16.30, Кафе-пауза
16.30 – 18.30 Водещ Иван Колев
Людмил Петров, БАН, ИИОЗ, „Християнството в епохата на постмодерна”
Петър Стоилов, СУ, БогФ, "Чудотворните образи: минало и настояще"  
Росен Русев, СУ, БогФ, "Православната етика и духът на капитализма"
Николай Петров, СУ, БогФ,

5 СЕПТЕМВРИ
Зала 1, Ректорат
09.30 – 11.00 Водещ Людмил Петров
Иван Христов, СУ, БогФ, „Постмодернизм в интерпретации милиционерского икуменизма и его посттоталитарной приватизации”
Красимир Делчев, СУ, ФФ, „Християнството и Мартин Хайдегер”
Владимир Теохаров, СУ, ФФ, „Джани Ватимо и съдбата на християнството”

11.00 – 11.30, Кафе-пауза
11.30 – 13.00 Водещ Иван Христов
Димка Гочева, СУ, ФФ, „Античното и християнското онтологизиране на хетеросексуалността”
Зорница Гюрова, СУ, БогФ, Сherchez la femme” - за венецианската връзка и за женската красота в християнска и постмодерна перспектива (нова хипотеза за стенописите от 1259 г. в Боянската църква)
Чавдар Парушев, СУ, ФСлФ, „Микроикономика на верността. Събитие и дар“

13.00 – 14.30, Обяд, ресторант Алма Матер
14.30 – 16.30 Водещ Димка Гочева
Илвие Конедарева, СУ, ФСлФ, "Библейски образи и мотиви в съвременния български роман"

Николай Метев, СУ, ФСлФ, „Роля на библейските мотиви в разказа "Лазар" от Димитър Динев”

Цветелина Калъчева, СУ, ФФ, „Creatio vs facio. Божественост и небожественост в творчеството”

Олга Дарманчева, СУ, БогФ, „Н. Бердяев за достойнството на християнството и недостойнството за християните”

16.30 – 17.00, Кафе-пауза
17.00 – 19.00 Водещ Сергей Методиев
Веселин Дафов, СУ, ФФ, "Изследващата общност (Философия с деца) и доктрината"
Ивайло Добрев, СУ, ФФ, „Темпоралност и ситуативност:  към проблема за времето”
Светлана Калницки, университет Конкордия, Монреал, „Философские истоки и постмодернисткое мышление в контексте "новых историй"”

Цветина Рачева, СУ, ФФ, „От другата страна на явленията”No comments: