Google+ Followers

Friday, March 8, 2013

за аедите, рапсодите и колесничарите
Поредната среща на семинара 

„Интелектуалците през античността“

ще бъде  довечера, 8 март от 18 в 185 аудитория на Ректората. 

Дискусията ще получи мая от встъпителната лекция на д-р Камелия Спасова

 „Аеди, рапсоди, колесничари и пълководци в „Ион“ на Платон“.

Става много интересно. Елате, ако можете!No comments: