Google+ Followers

Monday, March 4, 2013

лекция на д-р Методий Рождественский


Покана от д-р Методий Рождественский:

Скъпи колеги и приятели,
каня Ви на публичното представяне на проекта ми в 
Центъра за академични изследвания -- София, което ще се проведе на 5 март в Американския център към Столична библиотека на пл. "Славейков" 4А от 18.00 часа.
За повече информация: http://gate.cas.bg/full_event.php?id=1037 
В приложеното писмо пък можете да намерите кратка анотация на представянето.
Не се притеснявайте да каните Ваши колеги и приятели, за които темата на проекта би била интересна.
Ще се радвам да се видим!

С пожелания за успешна седмица,
Методий                                Малко предварителна информация:

В рамките на програма Advanced Academia на Център за академични изследвания София
(CAS Sofia), подкрепена от Фондация “Америка за България” и
Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft

Отнемайки чуждото: за варварската реторика в Античността и Ранното Средновековие

Лектор: Д-р Методий Рождественский

5 март 2013 г. от 18:00 часа

Американски център на Столична библиотека, пл. Славейков” 4А

Кратка информация: Въпреки големия цялостен интерес сред изследователите на античността и медиевистите към образа на Другия, към представата за "варварство" в Античността и през средните векове, изглежда, че перспективата на "варварската реторика" е останала напълно неизследвана. Лекцията ще се фокусира върху реториката през призмата на нейната ключова характеристика – репрезентацията на етоса – която дава възможност да се започне дискусия за централните послания на „варварската реторика”. Ето защо предлаганата разработка може да бъде смятана за изследване по компаративна реторика, но в същото време тя е и част от дебата за образа на Другия в античността и Ранното средновековие. Авторът изхожда от позицията, че варварските общества и култури в античността и Ранното средновековие са „ксенократични” (Н. Крадин) и разглеждат силата и военното доминиране като основен изграждащ идентичността си фактор. Направен е опит да се покаже, че изследваните речи и действия на варварите отразяват реторическите и поведенчески реалии на самите варварски култури, а далеч не само представата на класическата литературна и историографска традиция, т.е. един клиширан образ на Другия. В работата се прави опит да се изследват на първо място типичните послания и начини за самохарактеризация, които самите „варвари” използват и през призмата на които те са възприемани и описвани в античността и ранното средновековие. На второ място обект на разработване са типичните реторически практики, с акцент върху „дръзката реч” (т.нар. „boastful talk”, англо-сакс. beot, gilpcwide, старо исланд. heitstrenging) на предмодерните „варварски” общества. На трето място е направен опит да се изследват ключовите видове репрезентация на Другия във варварските речи. Изглежда, че могат да бъдат отграничени два типични образа на противника: той се обрисува не като човек, но като ресурс, когато е смятан за по-слаб или се демонизира, когато е се смята за по-силен.

Методий Рождественский е завършил „Международни отношения” в СУ „Св. Климент Охридски” през 2006. През лятото на 2011 защитава докторат по реторика на тема „Етотическа аргументация: опит за класификация на аргументите” към същия университет. Интересите му са в областта на късноантичната и ранносредновековна история и култура, историята на нравите, компаративната и класическа реторика.

Избрани публикации: Аристотеловото убеждаване с характер и етотическата аргументация в „Реторика” // Докторантски изследвания по социални и хуманитарни науки, т. 1, С., 2010; Превъзходството на конника или за „хунските” наемници във войските на Юстиниан // OMNIA VINCIT AMOR. Юбилеен сборник на НГДЕК в чест на проф. В. Тъпкова-Заимова, С., 2008; Под знамената на Василевса: етосът на номадския воин в Ранното средновековие // Византия в собствените й очи и в очите на другите, съст. В. Вачкова, А. Миланова, Ц. Степанов, С., 2007.

No comments: