Google+ Followers

Wednesday, October 24, 2012

за дисертацията на д-р Вяра Калфина


Асоциацията за развитие на университетското класическо образование (АРУКО)

кани своите членове и приятели на
първия 
 
ОТКРИТ СЕМИНАР  за академичната
2012/ 2013

Среща I
26 октомври 2012, петък, 18 ч.,

187 ауд., СУ, Ректорат


                      тема: основните твърдения и приносните моменти в дисертацията  

Ритуални аспекти на митологичните мотиви за насилствена смърт в древногръцки културен контекст
 
д-р Вяра Калфина, Софийски университет

Разказите за насилствена смърт, в които може да се провиди ритуален смисъл, са изключително многобройни в старогръцката литература и иконография. Затова и опитите за обобщаването им в рамките на един мотив или сюжетна група тръгват по несмелите трасета на класификацията. Генерализиращите схеми изброяват мотива за ритуално убийство, човешко жертвоприношение, ритуална саможертва на пълководеца, ритуално самоубийство и пр. Анализът на подобни класификации неминуемо предизвиква у съвременния изследовател ако не критичност, то поне скептичност. Затова и разсъжденията върху ритуалните аспекти на различни разкази за насилствена, неестествена смърт се отклоняват от предложените схеми, допълвайки ги с неизследвани фабули. Любопитно в изследвания проблем се вписват разказките за насилствена (или неестествена) смърт на младеж или девойка, довела до установяването на несъществувала по-рано култова практика или топонимна промяна, както и близко свързаният с тях мотив за необратима метаморфоза на човек в обект от живата или нежива природа. 

No comments: