Google+ Followers

Sunday, March 18, 2012

за юбилея на българо-френските археологически проучвания


Националният археологически институт с музей при БАН и Френският институт в България организират представяне на българо-френските разкопки в България, 
на 21 март (сряда) от 18.30 ч. в Националния археологически музей в София.

“120 години българо-френски археологически разкопки” : сътрудничество с традиция, плодотворни резултати, с изградени трайни и динамични връзки! И не само това: изследователите, университетските преподаватели, интелектуалците и любителите се вълнуват от непрекъснато разрастващата се проблематика, свързана с миграциите, населението, социалния, политическия и икономическия живот, както и с човешките материални и/или символични дейности.

Ръководителите на съвместните екипи ще  представят дейността си, след което ще протече дискусия по споменатите въпроси.

Ръководителите от френска страна също ще дойдат в София и ще се присъединят към българските си колеги !

Разбира се, осигурен е симултанен превод на български език.

No comments: