Google+ Followers

Saturday, February 11, 2012

две дипломни работи по антична философия и етика

     

  Тази седмица сутрин по прозорците винаги имаше ледени цветя.


В началото на седмицата, в понеделник, 6 февруари, две колеги защитиха дипломни работи по антична философия.

       Снежанка Рибарска защити дипломна работа на тема "Дискурсът за съдбата в етиката на Сенека" в катедрата по Логика, етика и естетика, а Диана Цветкова се дипломира също като бакалавър в катедрата по История на философията с работата "Влияние и място на философията за психологическото познание. Четири исторически примера".

      По антична философия се пишат и защитават много малко работи. 
      През предишните пет години нито една.
      Последната дипломна работа в катедрата по История на философията, беше на Цена Желязкова, която през 2006 г. стана бакалавър със своя анализ на онтологията на Аристотел в "За възникването и загиването".
      Една година преди нея Мария Николова представи епохалното съчинение за "Математическите проблеми в диалозите "Тимей", "Теетет" и "Менон". Една част от него стана ценен послеслов на изданието Аристотел. За небето. За възникването и загиването.

      Но като цяло работите по антична философия са малко в тази катедра.
      Тези дни разгледах документите за професурата на колегата Иван Камбуров на сайта на факултета и прочетох там, че откакто е започнал да преподава източна философия, е бил научен ръководител на над 90 дипломни работи!

      А откакто аз започнах своята аспирантура (както се казваше тогава на докторантурата) през януари 1988 г., в катедрата са защитени само 11 дипломни работи по антична философия.
     
     Диана Цветкова беше 11 дипломантка. За нея самата това е трета диплома, защото тя е станала последователно бакалавър, а после и магистър по психология. Въпреки огромните трудности, които всеки ден трябва да преодолява в борба с немощното си тяло.

      Много е трудно заниманието с антична философия. 
      Много малко хора се престрашават да тръгнат по този трънлив път.

     От пет години и нито един кандидат не се е престрашил да се яви на докторантски конкурс, а кандидатите за единственото докторантско място по източна философия пак бяха пет.

No comments: