Google+ Followers

Monday, July 11, 2011

вътрешна защита на дисертацията на Галина Иванова


Дисертацията на Галина Иванова е на тема


Литературната рефлексия върху проблема за истината.
(Истина и разбиране у Ницше, Хайдегер и Гадамер)***

обсъждането е в катедрата по Теория на литературата във
Факултет Славянски филологии, СУ

***

научен ръководител на дисертацията е доц. д-р Ирен Александрова

***

забележителен интерпретативен труд на Галина Иванова - една изгряваща звезда в хуманитаристиката, философията, филологията, литературната теория;

Какво начало на един път към...No comments: