Google+ Followers

Sunday, June 26, 2011

за новата книга на проф. Христо Тодоров

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СЕМИНАР
на Катедра Философия


Семинар 4

Обсъждане новата книга на проф. Христо Тодоров:

Работа върху понятията.

София: НБУ. 2011. 268 с.Време: 27 юни 2011 г., понеделник, 17.15 ч.

Място: зала 63 на Ректората.

Повече за семинара: http://suphilosophyseminars.wordpress.com/

No comments: