Google+ Followers

Monday, June 20, 2011

за новата книга на Димитър Зашев

Доц. Димитър Зашев от Катедра Културология на СУ представя теми от новата си книга:

Образи и образци. Конфигурации на безформеното.
София: Университетско издателство “Свети Климент Охридски”. 2010. 320 с.

Време: 20 юни, понеделник, 2011 г., 17 часа

Място: 63 зала, Ректорат, СУ

Модератор: Иван Колев

No comments: