Google+ Followers

Monday, May 23, 2011

програмата на празника в Университета утре...

...

тази интересна снимка от малко позната изографисана странична фасадна стена на известна сграда в София е на Николай Гочев, а програмата ...

копирам я от сайта на Университета:

ПРОГРАМА ЗА 24 МАЙ 2011 г. - ДЕН НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ, БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА

10.50 – Централен вход – Академичният съвет на Софийски университет се присъединява към празничното шествие

11.00 – Начало на официалната церемония при паметника на св. Кирил и св. Методий (пред Националната библиотека)

11.30 – Академичният съвет се отправя към Аулата на Университета за Академично тържество

11.40 – Приветствие на проф. дин Иван Илчев – ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски”

11.45 – Тържествено слово на доц. дфн Петя Янева – декан на Факултета по класически и нови филологии на тема „Мирът е пътят”.

12.10 – Награждаване на победителите в Петия национален литературен конкурс за стихотворение и разказ на фондация “Св. Климент Охридски”.

12.20 – Връчване на стипендия на студент от Факултета по славянски филологии на фондация "Блага Димитрова"

12.30 – Музикална програма, Факултет по начална и предучилищна педагогика


Честит празник!

No comments: