Google+ Followers

Thursday, May 5, 2011

първа лекция от нов семинар

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СЕМИНАР
на Катедра Философия
Семинар 1

Проф. Сергей Герджиков представя тези от двете си най-нови книги:
Формата на човешкия свят. София: Изток-Запад/Екстрем. 2010. 460 с.
Светуване. София: Изток-Запад/Екстрем. 2010. 416 с.

Това е изследване върху формата на света така, както се живее от човешките същества.
Тук се прави експеримент с една теория отвъд деленията субект–обект, дух–материя, култура–природа чрез схващане за света като живот. Тя се разработва в описване и обясняване на форми, изследвани в науките, и в решаването на проблеми, решавани в различни философии.
Формата на феноменалния свят е жива. Потокът на света е жизнен процес – светуване. Светуването се отнася към определена жива форма. Този свят се запазва в същата форма, докато се разпадне.
Жива е формата, която се синтезира срещу спонтанното си разпадане. Този синтез е процес на самия живот. Всичко живо живее в своя форма: човекът остава човек, прилепът остава прилеп, докато човекът или прилепът умрат.
Светът, тялото с главния мозък, умът и човешките създания имат форма и смисъл като живот. Светът, какъвто го живеем, не е обективна реалност, а ние не сме познаващи машини. Душа и дух не са обособени субстанции или способности и имат формата и динамиката на живота.
Сергей Герджиков, Формата на човешкия свят

Време: 9 май 2011 г., понеделник, 17 ч.
Място: зала 63 на Ректората
Модератор: Иван Колев
Повече за семинара: http://suphilosophyseminars.wordpress.com/

No comments: