Google+ Followers

Monday, January 31, 2011

отново книгата на Весела ЧичовскаНаскоро се появи второ издание на една настолна книга за всички, които се интересуват от образованието и неговата традиция и история у нас.

Книгата на Весела Чичовска "Политиката срещу просветната традиция".

Първото издание на книгата е от 1995 г. и беше на Университетското издателство, с недобро полиграфско оформление.

Сегашното е много хубаво издание на издателство "Гутенберг".
В голям формат и с внушителния обем от 579 с.

Това, което прави книгата настолна, е нейното съдържание: тя е изключително богато документирана история на драстичните промени, които настъпват през 40-те години на миналия век у нас в образователната традиция.
Но за да покаже какво и как се променя след политическото и конституционно променяне на България, авторът на такова изследване трябва да опише достатъчно точно какво е било състоянието на нещата преди случването на промяната.
За това книгата е много ценна.
Хронологически е фокусирана върху годините от 1944 до 1950, но в нея има много подробно представяне на всички степени и нива на образователната сфера у нас от Освобождението до нахлуването на Червената армия през 1944 г.

Това, което става през следващите 5-6 години, Весела Чичовска обобщава със заглавието на последната част на работата
"Взривяване на традицията".

И това е не просто метафора или пристрастна публицистична оценка, а неизбежен извод след проучване на документите и фактите, на събитията и процесите.

Този период е много задълбочено и също толкова документално изчерпателно проучен от нея и в монографията "Международна културна дейност на България 1944-1948 г.

Тя е и един от съставителите на още един свод от документи за този период на
"взривяване на традицията" в конституционното устройство, политиката, икономиката, културата и образователните институции у нас - от началното до висшето образование и науката.
Този безценен свод от документи е озаглавен
"Съдът над историците. Българската историческа наука. Документи и дискусии 1944-1950. Т. І"
Освен Весела Чичовска съсъставители на този том са Вера Мутафчиева, Дочка Панайотова, Елена Нончева, Златина Николова и Цветана Величкова.

В новото разширено издание на "Политиката срещу просветната традиция"
има предговор на Антонина Кузманова, в който се посочва, че то възпроизвежда текста от първото издание от 1995 г., но е още по-солидно академично укрепено с много подробни индекси, именен показалец и три приложения.

Първото от тях е статия за просветната политика в България през 40-те и 50-те години "Училището от просветната реформа до съветизацията", препечатана от "Исторически преглед", кн. 2/1994-1995 г.

Второто приложение е също статия, публикувана в "Исторически преглед", кн. 10/1991:
"Главлит (1952-1956). Изграждане на единна цензурна система в България".

Третото приложение е интервю, дадено на Екатерина Вечева през 1990 г. за сборника "Историците - за истината, за насилията, за себе си" (съставители Антонина Запрянова и Екатерина Вечева). Интервюто е озаглавено "В тоталитарните общества няма защитени от времето периметри".Не съм сигурна дали авторката е била жива и дали е могла да види предишното издание от 1995 г., защото през същата тази година тя си е отишла от този свят.

Сегашното издание може изключително много да зарадва нейните близки, които са го финансирали и подпомогнали.
Чрез това те са направили много ценен подарък за нашите читатели.

No comments: