Google+ Followers

Wednesday, February 14, 2018

нов докторантски курс
На заседанието на Факултетния съвет на ФФ миналата седмица са били одобрени всички предложени докторантски курсове. 
Докторантите могат да ги разглеждат и да си избират, както и да се записват за избраните от тях в системата Мудъл на адрес: https://elearn.uni-sofia.bg/mod/choice/view.php?id=88821

За пролетния семестър на тази учебна година предлагам нов докторантски курс
 Политическата мисъл от Херодот до Аристотел.
 В Мудъл би трябвало любопитните да могат да виждат програмата, анотацията, библиографията и множество текстове и материали за всяка една от темите:

1.  Въведение в курса - исторически контекст и географска локация. Концептуалният фокус, авторите, произведенията. Значимостта на проблемите
тук-и-сега
2.     2.  Херодот като философ на историята и антрополог. Справедливото и справедливостта в теономна перспектива.
3.     3. Тукидид като философ на историята и антрополог.
4.     4. Логография и софистика през 5ти век пр. Хр. в Елада. Релативизмът при историографите.
5.     5.  "Апология на Паламед" на Горгий. Антропологията на софиста. Човекът в своята общност по време на война.
6.     6.  Полисът и човекът в класическата драма. Справедливото според Софокъл: "Антигона"
7.     7. Сократ като политически педагог и демагог. Идеализирането на Алкивиад в едноименния диалог и персонификацията на добродетелите
8.      8. Сократ: философ или софист, ироник или демагог
9.      9. Справедливото и справедливостта в "Държавата" на Платон.
    10. Политическото философстване в "Държавникът"
1.    11. Политическите устройства според Платон и Аристотел
     12. Аристотеловите политически и етически възгледи. Неприемливото в антропологическите схващания на Философа  
       13. Справедливото и справедливостта в книга Епсилон на "Никомахова етика"
     14.   "Атинската държавна уредба": оптимистичната политическа философия на Аристотел
1    15.  Космологическият, етическият и есхатологичният контекст на политическите схващания на мислителите от Херодот до Аристотел
               ***

       Курсът ще се проведе през пролетния семестър, само ако през следващия месец за него се запишат поне трима докторанти. Ще започне в края на март 2018 и ще завърши в началото на юли 2018.
     Точните дати, дeн от седмицата, час и място на провеждане ще бъдат определени съвместно с евентуалните участници.

       Макар че в Мудъл има много материали за всяка една от тези теми, ако евентуалните участници имат предложения за други, съобразно темите на дисертациите, по които работят, програмата ще може да се промени. 
No comments: