Google+ Followers

Wednesday, May 21, 2014

още животописи на Плутарх


       Преводите на някои от Плутарховите животописи на български стават вече успокояващо много. Един от първите - биографията на Цезар, преведена от Иван Велков през 1930 г., може да бъде прочетена на сайта на проекта Тезей, осъществен от колеги от специалност Класическа филология:
http://theseus.proclassics.org/directory/104

      Утре, 22 май, четвъртък, от 18 часа, в Новата конферентна зала на Ректората
ще бъде представен най-новият и най-обемист том от Плутарховите животописи. Издание на "Ерго", С.,  което се появи наскоро, 2013 г.
      В него читателите ще намерят биографиите и техните съпоставки:
-  на Ликург и Нума, и на Солон и Публикола, в превод на Невена Панова;
-  на Кимон и Лукул, и на Фокион и Катон Млади, в превод на Драгомира Вълчева;
-  на Темистокъл и Камил, и на Никий и Крас, в превод на Мирена Славова;

     Книгата ще бъде представена от друг преводач на Плутархови животописи, а и не само на тях, разбира се - Богдан Богданов.
     Художник на поредицата Libri legendi е Иво Рафаилов.
    Преди няколко години българските читатели бяха зарадвани с едно друго издание Плутарх: от Колекция АРХЕТИП на Фондация за българска литература, С. 2008 г., което включва животописи и съпоставки на биографиите на:
- Перикъл и Фабий Максим, в превод на Драгомира Вълчева;
- на Алкивиад и Гай Марций Кориолан, преведени от  Драгомира Вълчева;
- на Демостен и Цицерон, в превод на Невена Панова;
- на Тезей, прев. на Невена Панова и на Ромул, прев. на Доротея Табакова; съпоставката между тях е преведена от Невена Панова, която е автор и на предговора "Кратък животопис на Плутарх" към това ценно издание. Корицата е на художничката Радостина Рачева.    Всички си спомняме тези весели шарени корици на библиотеката за антична литература "Хермес" на издателство "Народна култура". Рисунката за корицата на това издание на Плутарх от 1981 г. е на Иван Тодоров, а художественото оформление е на Иван Пекарев.
   Тук са представени животоописанията на:
- Александър и Цезар; Агид и Клеомен, Тиберий и Гай Гракх; съпоставка на Агид, Клеомен и Гракхите, в превод на Богдан Богданов;
- на Деметрий, прев. на Петър Димитров и на Антоний, прев. на Богдан Богданов;
съпоставката между тях е преведена от Петър Димитров, а встъпителната студия "Плутарх - моралист и биограф" е написана от Богдан Богданов.
    А ето и една малка книжка, в която има избрани фрагменти за живота на някои от най-известните спартански воини и предводители, но и анекдотични истории и изказвания на някои спартански жени. Преведени и подбрани от Станимир Йотов, но не става ясно от какъв език, ИК "Пергамент", 2007 г.
   А изданието на "Избрани животописи" на "Народна култура" от 1969 г. включва биографиите на Александър, Цезар, Агид, Клеомен, Тиберий и Гай Гракх, и Антоний, както и послеслов на Богдан Богданов. По-късното издание на някои от тези животоописания в библиотека "Хермес" е обогатено с тяхната съпоставка.

  

No comments: