Google+ Followers

Wednesday, July 10, 2013

лекция за изначалната свобода според Кант


Колегата д-р Георги Ангелов ни кани на поредната лекция на водения от него семинар:

  Уважаеми колеги и приятели, 

Имам удоволствието да ви поканя на:

Шестия семинар от цикъла Гласът на гражданското общество за 2012 / 2013 г.

Дата: 11-ти юли 2013 г. (четвъртък)

Час: 16 ч.

Тема на доклада: Обратът към изначалната свобода като принцип на устройството на общността на Немското Просвещение (Имануел Кант)

Доклад на гл. ас. Георги Ангелов

Място: заседателната зала на Института за изследване на обществата и знанието - БАН (бивш Институт за философски изследвания), бул.“Патриарх Евтимий” № 6.

За повече информация:

Поздрави,
Георги Ангелов
Център за хуманитарни и социални изследвания

No comments: