Google+ Followers

Wednesday, February 13, 2013

една година без Лилия Методиева

Преди една година на този ден внезапно и съвсем ненавременно изгубихме Лилия Методиева.

Била тръгнала да изпитва студенти в студеното февруарско утро миналата година...

Тя беше обаятелна преподавателка, доцент, доктор, ръководител на
Магистърската програма по Реторика във Философски факултет и на проекти, изследващи дейността, ролята и изказванията на жените в парламентарните комисии и пленарната зала на нашето Народно събрание.

Прекрасен човек, енергична и ерудирана изследователка на историята на старобългарската реторика и на съвременната парламентарна реч, преводачка на теоретични и популярни текстове за ораторското майсторство и аргументацията в словото.

Ето едно нейно представително интервю за изданието "Политика" отпреди няколко години:

http://www.politika.bg/article?id=8545

Вечна памет!

Бог да я прости!

No comments: