Google+ Followers

Wednesday, July 4, 2012

нова книга на проф. Нонка Богомилова


Б Ъ Л Г А Р С К А   А К А Д Е М И Я   Н А  Н А У К И Т Е

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

Секция “Антропологически изследвания”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


П О К А Н АА К А Д Е М И Ч Н А  Л Е К Ц И Я


на тема

“Религията и човешката същност: класически философски идеи”

ще изнесе

проф. д.ф.н. Нонка Богомилова


на 4 юли, сряда, от 16 часаСлед лекцията /от 17 часа/  Академично издателство “Проф. Марин Дринов” ще представи книгата й 

“Религията и човешката същност: класически идеи”


Лекцията и представянето на книгата ще се състоят в

Централната сграда на БАН, ул. “15 ноември” 1 , зала 207No comments: