Wednesday, January 18, 2023

представяне на книгата


 Утре ще бъде представена книгата на Христо Стоев (24 юли 1973 – 6 юни 2022)
  Философски рефлексии.

Ето я поканата:

ИНСТИТУТ ЗА БЪЛГАРСКА ФИЛОСОФСКА КУЛТУРА
БЪЛГАРСКО ФИЛОСОФСКО ОБЩЕСТВО
СДРУЖЕНИЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
ПО ФИЛОСОФИЯ В БЪЛГАРИЯ
СПЕЦИАЛНОСТ „ФИЛОСОФИЯ” В СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
организират на 19 януари 2023 г. от 19 часа в Огледалната зала на СУ „Св. Климент Охридски”
ВЪЗПОМЕНАТЕЛНА ВЕЧЕР
за доц. д-р ХРИСТО СТОЕВ (1973-2022),
на която ще бъде представена неговата книга
ФИЛОСОФСКИ РЕФЛЕКСИИ
Събраните средства от продажбата на книгата ще бъдат предоставени на семейството на Христо Стоев.

***

Книгата е много ценна, защото съдържа:
– статии, които са публикувани, но в списания, които не могат да бъдат намерени нито в нашата Централна университетска библиотека, нито в НБКМ. Например, сп. "Югозападни листи", което започна да излиза по идея на Димитър Зашев и като форум на специалност Философия в ЮЗУ "Неофит Рилски", но от него бяха издадени само няколко броя и то остана даже без ISSN. Други статии са били публикувани в сп. ИЗВЕСТИЯ на Хуманитарния департамент в МГУ "Св. Иван Рилски";
– има текстове, които не са публикувани, а само са четени като доклади на различни конференции;
– има и текстове, които нито са публикувани, нито са четени като доклади; сред тях: посветени на Аристотел, Хусерл, Хайдегер, съвременния романист Дж. М. Кутси;
Необикновено скромен и пределно самовзискателен човек като Христо явно е искал да мине време, преди да ги сподели с колегите.

Бог да го прости и да почива в мир!

Ще бъде вечна паметта му, защото всички тези текстове, и публикуваните, но неоткриваеми, и особено непубликуваните доклади и чернови за бъдещи изследвания сега ще стигнат до читателите.
Да благодарим на съставителите и редактори – професорите Атанас Стаматов и Добрин Тодоров за уважителната колегиалност, за старанието, с което опазват интелектуалното наследство на Христо Стоев.

No comments: