Thursday, June 23, 2022

изпит след порой

 


снимката е на: Етюд-и-те на София / Sketches of Sofia

Предполагам, че тази снимка е направена днес сутринта малко преди 9 часа, когато този облак затумбри небето.

От 9 до 9.30 в София – порой. Какъв беше пороят се разбира от цвета на облака.
В 10 часа трябваше да започне изпит по философия и реторика през античността, свободноизбираем курс, който водя със студентите по немска филология вече 3 години.
Трябваше да се проведе в 4 блок в т. нар. кампус "Изток", близо до хотел "Плиска".
Закъснях 15 минути.
Когато отидох, всички 18 колеги, които ми бяха изпратили предварително писмените си работи, бяха там!
Клишето казва "мокри до кости".
Мокри, с подгизнали маратонки, с дрехи, полепнали по тях.
Късметлиите, които бяха по сандали, се шегуваха, че вече са почти напълно изсъхнали.
Попитах ги защо не са чакали някъде, докато бурята премине, пък тогава да дойдат.
Искали да дойдат, да не закъснеят, да проведем изпита на живо!
Това беше една чудесна група. Бяхме с тях в платформата "Наследство. Бг" до 9 май, едва на 9 май ги видях в триизмерното пространство на една аудитория.
Почти всички бяха написали хубави писмени работи по някое от античните шедьоврени произведения – най-много за Платон, но тази година три и за Епиктет, две работи за "За душата"...
Казахме си само по няколко думи с всеки, за да се приберат и да се изсушат колкото се може по-скоро.
С всеки един от тях ми се искаше да поговорим повече, но беше грехота да ги задържам зъзнещи и кихащи.
Почти всички получиха заслужени отлични оценки.
И на въпроса защо все пак не са се уговорили в общата група всички да изчакат да премине бурята и тогава да дойдат, да не съм някаква маниачка, та да не съобразя какво става, Ния отговори от името на всички:
– Защото изпитът е присъствен, искахме да се видим.
***
Те са първокурсници.
Последните две години, в пролетния срок на техния 11-и, почти през целия 12-и клас и в първи курс немска филология – дистанционно "преподаване".
Стана дума за това, че през задаващата се нова академична година пак има опасност да сме онлайн, този път заради това, че може да няма отопление в университетските сгради...
Дано да не стане така.
А задача на задачите на следващия, който ще седне в министерското кресло на образователното ведомство, е да работи още от лятото и от първия ден на служебния си мандат (или на редовния си краткосрочен мандат, ако по чудо има ново правителство, излъчено от парламента) следващата учебна година и в училищата, и в университетите да бъде нормална и рутинна.
Да се преподава на живо, учениците и студентите, младите хора да се срещат, да има човешко общуване.No comments: